dimarts, 10 de desembre del 2013

L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU A LA PRÀCTICA. Com fer l’aprenentatge significatiu dins l’aula

Amb aquest llibre es preten facilitar la tasca dels professors i professores que cada dia van a l’escola.  En aquest sentit està fet des de l’escola i per l’escola, des de l’aula per l’aula, des del professors i professores pels professors i professores; en conseqüència podem dir que ha estat el·laborat per ser abordat d’una forma totalment pràctica.
Aquesta obra és el resultat d’anys d’investigació en educació per detectar aquells aspectes més importants per aplicar a l’aula, es a dir, ens ha interessat esbrinar què és el més important per ensenyar, i una vegada detectat, què és allò essencial per ser duït a la pràctica.  Sense dubte hi ha multitut d’aspectes educatius que són importants, però el nostre esforç ha estat dirigit a aquelles variables que tenen major importància.

dissabte, 7 de desembre del 2013

JOCS DE NADAL


Jocs per jugar a casa aquests  dies de festa i descans!