dilluns, 25 de novembre del 2013

dijous, 21 de novembre del 2013

dimarts, 19 de novembre del 2013

LES EMOCIONS I L'ART

Treballar les emocions mitjançant obres d'art és un bon recurs . A http://elsnostresmomentsalauladinfantil.blogspot.com.es/search/label/emociones hi ha una bona proposta per començar a treballar.
Visiteu el blog , i podreu veure aquesta proposta.

dilluns, 18 de novembre del 2013

CURS PDI Notebook10


Aquí teniu 27 tutorials per començar a fer les vostres programacions i els vostres projectes. Si teniu algun dubte no perdeu el temps i consulteu el que necessiteu!La pissarra digital està considerada a l'actualitat com a un dels millors mitjans de projecció col·lectius. Amb el suport d'una PDI, professorat i alumnes poden generar tota mena de continguts d'una forma anàloga a la de la pissarra tradicional - de guix i esborrador -, però, amb tota la potencialitat d'un complex sistema tecnològic connectat a diversos perifèrics i interconnectat a una xarxa de telecomunicacions. La pissarra digital permet que l'alumnat sigui qui investiga, canalitza la informació i la transmet en un llenguatge adaptat a les necessitats del seu grup-classe.

JOCS D'ATENCIÓ I DIVERSIÓ


Jocs d'atenció , pots triar i remenar


dimarts, 12 de novembre del 2013

ARBRES DE NADAL COL·LABORATIUS

Una bona proposta per decorar l'escola en aquestes festes que s'acosten i que ja hem de començar a pensar és fer un arbre "col·laboratiu" com aquests:MATEMÀTIQUES EN FAMÍLIA


dimecres, 6 de novembre del 2013

GEOPLA

El geoplà és un material dissenyat per C. Gategno, que està format per una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots, col·locats també en forma quadrada. Permet construir, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques.http://xtec.cat/crp-anoia/activitats/matematiques/geometria/materialsgeometria/geopla/activgeopla/activgeopla.htm

http://www.xtec.cat/~ebraso/cursprim/1Intro/geopla.htm

http://www.xtec.cat/~dvert/geopla/g1.swf

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT DIGITAL

Ha sortit aquest document que serà interessant llegir.


"La competència digital comporta el desenvolupament de capacitats específiques, conceptuals, instrumentals i actitudinals per a assolir un ús eficient i responsable de les tecnologies digitals. Aquesta competència té també un caràcter transversal en la seva dimensió de tractament de la informació, fet que la relaciona amb totes les matèries del currículum. 
El desplegament de la competència digital ha de contribuir a enriquir les capacitats de cerca i selecció d’informació (en tots els suports), per facilitar el seu processament cognitiu i generar aprenentatges i construcció de coneixement."