dimecres, 6 de novembre del 2013

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT DIGITAL

Ha sortit aquest document que serà interessant llegir.


"La competència digital comporta el desenvolupament de capacitats específiques, conceptuals, instrumentals i actitudinals per a assolir un ús eficient i responsable de les tecnologies digitals. Aquesta competència té també un caràcter transversal en la seva dimensió de tractament de la informació, fet que la relaciona amb totes les matèries del currículum. 
El desplegament de la competència digital ha de contribuir a enriquir les capacitats de cerca i selecció d’informació (en tots els suports), per facilitar el seu processament cognitiu i generar aprenentatges i construcció de coneixement."1 comentari: