dilluns, 13 de juny del 2011

QUÈ ÉS UN PORTAFOLIS?


"El portafolis o dossier d’aprenentatge és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, de reflexió, d'avaluació o de presentació. És una potent eina educadora que contribueix a què l’aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora.
L'eportafolis és la versió web del portafolis material. En un eportafolis es recullen evidències electròniques: documents de text, imatges, fulls de càlcul, fitxers de so, de vídeo, animacions, etc.
Viquipèdia (http://ca.wikipedia.org/wiki/Portafoli)"

l'XTEC podeu trobar tota la informació:
  1. Introducció
  2. Concepte
  3. Elaboració del portafolis digital
  4. Exemples
  5. Referències

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada